I gysylltu รข Lein Amlwch gwybodaeth@leinamlwch.co.uk
To contact Lein Amlwch info@leinamlwch.co.uk

 

 

 

director
Walter Glyn Davies
Cyfrifol am drefnu glanhau y lein
yn ardal Llangefni.

Responsible for line cleaning in
Llangefni area.

director
Gwynfor Roberts
Cyfrifol am drefnu glanhau tyfiant
trwm y lein tu allan i Llangefni.

Responsible for heavy vegitation
clearence outside Llangefni.
director
Ifor Humphreys
Cyfrifol am drefnu glanhau tyfiant
trwm y lein tu allan i Llangefni.

Responsible for heavy vegitation
clearence outside Llangefni.

 

Os oes gennych ddiddordeb
gwirfoddoli ar y lein cysylltwch â:

If you would like to volunteer to
work on the line please
contact either of the following:

Walter Glyn Davies
walterglyn@leinamlwch.co.uk d

Ifor Humphreys
ifor@leinamlwch.co.uk
07774 620847

Noder - mae’n rhaid bod yn Aelod i weithio ar Lein Amlwch
Please Note – you have to be a Member to work on Lein Amlwch

Helpwch i glirio’r Lein! - Help us clear the line!
o hyn ..................................i hyn!
o hyn i hyno hyn i hyn
from this...............................to this!

Ein bwriad yw cynnal diwrnodau arbennig i wirfoddolwyr
ddod i helpu ar y lein i dwtio ac ati – cadwch olwg
allan am y dyddiadau hyn!

We hope to arrange special days for volunteers to come
and help us on the line - please look out for these dates!