Rhaid i ni ddiolch o waelod calon i’r 24 o wirfoddolwyr a ddaeth i lawr o ardal Knutsford i weithio ar y lein o dan gynllun Rhaglen Gymunedol Banc Barclaysar 6/5/2014. Rhwng gwirfoddolwyr Barclays a gweithwyr Lein Amlwch roedd 36 o weithwyr ar y lein – criw o 8 yn Nant y Pandy lle mae rhannau o’r lein wedi ei chlirio’n llwyr, a’r 28 arall yn Llangwyllog lle mae gwir angen bon braich!

Dywedodd Malcolm Hughes cydlynydd Barclays

“Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn eithriadol yn gwneud gwaith nad oeddynt wedi gwneud ei debyg o’r blaen.”

O ganlyniad i’r gwaith anhygoel gymerodd le, mae’r rheilffordd bellach yn glir o goed a mieri o stesion Llangwyllog at y bont ac ymhellach. Diolch yn fawr iawn i chi gyd! Mae edrych ymlaen mawr i’ch gweld eto yn gynnar ym mis Gorffennaf.