Unwaith eto, diolch i’r gwirfoddolwyr hynny ddaeth i lawr am yr ail waith o ardal Knutsford (yn ôl eu haddewid) i weithio ar Lein Amlwch o dan gynllun Rhaglen Gymunedol Banc Barclays ar 3/7/14. Y tro yma roedd 30 wedi dod atom a rhwng hynny a’n criw ni roedd 40 yn gweithio ar y lein. Arhosodd 7 yn Nant y Pandy gan adael y 33 arall yn Llangwyllog. Ni fu cymaint o bobol yn stesion Llangwyllog ers diwrnod y trên teithwyr olaf ar y 5ed o fis Rhagfyr 1964 yn ôl rhai trigolion lleol.

Bu pawb yn cario coed, oedd eisoes wedi eu torri, i fôn y cloddiau terfyn. Oherwydd bod hogia’r rheng flaen wedi bod yn torri a darparu ymlaen llaw, ‘doedd dim cyfle o gwbwl i hogia Barclays gael segura! O dan yr ail bont o Langwyllog – sef pont Tŷ Mawr(pont perffaith ei chyflwr) ‘roedd genod Barclays a genod Lein Amlwch wedi trefnu dau fwrdd o ddanteithion fel bod pawb yn cael digon o ymborth. Unwaith eto diolch i Malcolm Hughes am drefnu y dyrfa luosog ddaeth i lawr o Knutsford, a sicrhau fod yr holl drefniadau mor hwylus!

Drannoeth yng nghanol tywydd mawr aeth rhai o wirfoddolwyr Barclays i Lanberis i nofio yn Llyn Padarn, beicio o gwmpas yr Wyddfa ac yna dringo i’r copa!! Gyda’r nos aeth criw Lein Amlwch atynt i ddathlu 2 ddiwrnod anhygoel!