Trist yw cofnodi marwolaeth sydyn a disymwth Paul Cameron Stokes o Dŷ Capel Bethania Llaneilian fis Gorffennaf eleni.

Bu Cameron yn un o’r criw oedd yn gweithio’n ddyfal yn y rheng flaen rhwng Llyn Cefni a Llangwyllog, yn ardal drwchus y coed pîn.
Gŵr eithriadol o annwyl ond gweithiwr heb ei ail – wedi ymdoddi yn llwyr i gwmni ei gydweithwyr oedd i gyd yn siarad Cymraeg. Roedd wrth ei fodd efo hiwmor Cymreig yr hogiau a hwythau efo’i hiwmor unigryw yntau.

‘Rydym yn estyn ein cydymdeimlad cynhesaf at ei briod Lorraine a’r teulu i gyd ac yn diolch o galon iddi am wneud y penderfyniad fod y rhoddion ddaeth i law er côf amdano yn cael eu rhannu rhwng achos Gofal Cancr Macmillan a Lein Amlwch oedd mor agos at ei galon. Braint oedd bod wedi cael adnabod gŵr bonheddig oedd hefyd mor ffyddlon i achos Lein Amlwch.