Pleser agor ein gwefan yn swyddogol efo’r cyhoeddiad bendigedig fod Cwmni Rheilffordd
Canolog Môn Cyf. ar Ebrill 29ain 2021, wedi derbyn prydles o 99 mlynedd gan “Network Rail
Infastructu r e Ltd.” ar LEIN AMLWCH sy’n rhedeg yr holl ffordd o gyffordd y Gaerwen i Amlwch.
Mae’r lein yn un deg saith milltir a hanner o hyd.