Dyma 2 lun gwerth eu cofnodi!  Er fod gwres y dydd yn llethol aeth y gwaith clirio’n ei flaen.  Dyma gyflwr ardderchog y lein dydd Mawrth 13 o Orffennaf 2021 rhwng Llangwyllog a Llyn Cefni. Dyma’r cyflwr torcalonnus tua’r un pryd yn 2019. R’oedd y lein wedi cau’n llwyr!! Gwnaed y gwaith mawr yn ystod misoedd y Gaeaf. Tacluso a chlirio chwyn mân sy’n cymryd lle ‘rwan.