facebook youtube
facebook youtube

Croeso i

Rheilffordd Canolog Môn

Dyma y lle y cewch y wybodaeth diweddaraf am Rheilffordd Canolog Môn Cyf-sef Lein Amlwch.

Yma y gellwch Ymaelodi, Cyfrannu neu wirfoddoli. Cefnogwch ni yn ein ymgais i ail agor y lein.

Adnodd gwerthfawr iawn ar gyfer economi Ynys Môn.

Steam

Hanes

Trigolion lleol oedd yn gyfrifol am gychwyn y syniad o agor rheilffordd ar draws Sir Fôn, a dyma sefydlu y Cwmni Rheilffordd Canolog Môn gwreiddiol. Un o hoelion wyth y syniad oedd William Dew, Llangefni, masnachwr lleol llwyddiannus.

darganfod mwy

Map

Rheilffordd Canolog Môn

Lein Amlwch - Sefydlwyd 1865

Lein Amlwch yw’r rheilffordd i ddyfodol Ynys Môn, a’r sbardun i hybu’r economi lleol.

darganfod mwy

Cymerwch ran

Cymryd Rhan

Gallwch ymaelodi, cyfrannu’n ariannol a hefyd gwirfoddoli i weithio ar y lein – yn clirio tyfiant ynghyd â gwaith cynnal a chadw.

darganfod mwy

Newyddion

Newyddion

Yma cewch y newyddion diweddaraf am y gwaith, digwyddiadau, dyddiadau gwirfoddoli a mwy! Hysbysfwrdd hwylus Rheilffordd Canolog Môn.

darganfod mwy

Nwyddau

Gwirfoddolwyr