facebook youtube
facebook youtube

Cymryd Rhan

Rheilffordd Canolog Môn Cyf

Gwirfoddoli

Beth am ddod yn wirfoddolwr ar Lein Amlwch a dod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn. Mae’r gwaith yn galed ond yn rhoi boddhad mawr a digon o sgwrsio. Fe fyddwch angen sgidia cryf a dillad addas ond fe roddwn ni chi ar ben ffordd gyda hyn. Byddwn yn darparu y canlynol i wirfoddolwyr- Helmet diogewlch, fest Hi-viz oren a menyg. Mi fydd offer trin y cledrau ar gael i chi hefyd. Mae Rheilffordd Canolog Môn yn darparu yswiriant ar gyfer ein gwirfoddolwyr rhag anaf ac yn y blaen. Cofiwch! Mae’n rhaid bod yn aelod ar gyfer gwirfoddoli ar Lein Amlwch.

Cysylltwch â ni

Ymaelodi

Ymaelodi

Wrth ymaelodi y byddwch yn dangos eich cefnogaeth i ail agor Lein Amlwch. Fe fydd aelodaeth yn rhoi hawl i chi weithio ar y lein fel gwirfoddolwr a gallwch helpu i adnewyddu y cledrau.

Darganfod mwy

Cyfrannu


Cyfrannwch yma