MAE WEDI DIGWYDD!

Pleser gan fwrdd cyfarwyddwyr Rheilffordd Canolog M ôn Cyf, ywcyhoeddi ar ôl 6 mlynedd o drafodaet h a u manwl a hirfaith efo“Network Rail Infastructu r e Limited”, rydym wedi cwbwlhau ynffurfiol y camau cyfreithiol ar Ebrill 29, 2021, ac rydym bellachmewn sefyllfa i’ch hysbysu…

Croeso i’n gwefan

Pleser agor ein gwefan yn swyddogol efo’r cyhoeddiad bendigedig fod Cwmni RheilfforddCanolog Môn Cyf. ar Ebrill 29ain 2021, wedi derbyn prydles o 99 mlynedd gan “Network RailInfastructu r e Ltd.” ar LEIN AMLWCH sy’n rhedeg yr holl ffordd o gyffordd y Gaerwen i Amlwch.Mae’r lein…

Diolch i griw Barclays!

Rhaid i ni ddiolch o waelod calon i’r 24 o wirfoddolwyr a ddaeth i lawr o ardal Knutsford i weithio ar y lein o dan gynllun Rhaglen Gymunedol Banc Barclaysar 6/5/2014. Rhwng gwirfoddolwyr Barclays a gweithwyr Lein Amlwch roedd 36 o weithwyr ar y lein…

has been added to the cart. View Cart